Disclaimer

Uiteraard heb ik me tot het uiterste ingespannen om alle op deze website aangeboden informatie in woord en beeld zo waarheidsgetrouw mogelijk te presenteren.

Daarnaast is alles in het werk gesteld om een zo compleet mogelijk beeld van de te behandelen materie te geven.

Ondanks dat kan Lensen Partners BV onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van fouten, misverstanden, of misinterpretaties die op een of andere wijze aan de hier geboden informatie zouden kunnen worden toegeschreven.

Het auteursrecht van alle teksten en afbeeldingen berust bij Lensen Partners BV

Aanvullingen, suggesties en correcties zijn te allen tijde welkom!