Een visie op geïntegreerde zakelijke communicatie

Communiceren

Communiceren wordt er voor organisaties niet gemakkelijker op. Tegelijkertijd is het belangrijker dan ooit tevoren. De communicatiemiddelen en de mogelijkheden daarvan zijn groter dan ooit en daarmee is ook de kans op verwarring, onzorgvuldige onderlinge afstemming en regelrechte fouten evenredig toegenomen. Meer kans op miscommunicatie dus.

Communiceren wordt soms zo belangrijk dat het andere kernactiviteiten overstijgt. Amerikaanse filmproducenten bijvoorbeeld trekken vaak meer budget uit voor de promotie van de film dan voor de productie daarvan.
Dat mag een uitzondering zijn, ook in andere bedrijfstakken neemt het belang van de communicatie snel toe: het zal in veel gevallen zelfs een beslissende factor zijn. Het verschil maken tussen goed of slecht functioneren en/of presteren….lees meer.