Missie

Professionele organisaties hebben doelen, missies genaamd. Het lijkt daarom niet teveel gevraagd de communicatie, de interne en de externe, op die die missie af te stemmen. Helaas blijkt dat in de praktijk nog niet mee te vallen.

De vraag: wat doen jullie nu eigenlijk? is in veel gevallen zo ongeveer de pijnlijkste die je kunt stellen.

Als dat het intern al niet erg duidelijk is, dan zal het voor de buitenwereld vaak nog veel moeilijker te peilen  zijn. De kans is dan gering dat mensen zich geroepen zullen voelen zich te verdiepen in wat jouw organisatie beweegt.

Daarom is het zinvol een communicatiestrategie te ontwikkelen die intern en extern duidelijkheid schept.

Wie ben je, wat ben je, wat wil je en waarom. Hoe kom je waar je heen wilt? Eenvoudige vragen, niet gemakkelijk te beantwoorden, maar wel essentieel.

Geïntegreerd

Alles hangt met alles samen, dat constateerde Confucius al ruim voor onze jaartelling begon.

Voor de buitenwereld is een organisatie een coherent geheel. Een gedateerde website staat dus voor een ouderwets bedrijf, een bitse callcenter medewerkster spreekt namens een humeurige organisatie. De hygiëne van die voedingsproducent met een vieze vrachtwagen zal wel te wensen overlaten.

Social media eisen een steeds belangrijker rol op in de mediamix, ze zijn niet meer weg te denken. Facebook, LinkedIn, X (was Twitter), TikTok, WhatsApp, Pinterest, Instagram en tal van vergelijkingsites, commerciële boeking- en reserveringsites geven iedereen de gelegenheid zich uit te spreken over alles.

Bloggers en vloggers hebben meer invloed dan menig opiniërend journalist, ervaring of kennis van zaken is niet vereist, enige aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

Keur en willekeur strijden om het hardst om de aandacht, kansen en bedreigingen kunnen elkaar afwisselen binnen minuten.

Is het huidige communicatielandschap echt zo chaotisch? Zeker weten. Maar dat hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Het kan zelfs goede mogelijkheden opleveren.

Het is dan wel zaak gefocust te blijven en de integratie van in te zetten middelen in alle opzichten door te voeren.

Zo natuurlijk mogelijk…

Het is en blijft de kunst om met zo weinig mogelijk inspanningen en veranderingen zoveel mogelijk verbeteringen tot stand te brengen. Dat geldt voor tal van processen, maar zeker voor dat van de communicatie.

De meeste bedrijven zijn gebaat bij intern ondernemerschap, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gedragen worden. Dat vraagt om goede interne communicatie, omdat anders de externe ook niet kan slagen. Intern moeten de doelen die naar buiten toe worden uitgedragen, als zodanig worden herkend en erkend.

De externe communicatiedoelen moeten intern worden gediend met een grote mate van vanzelfsprekendheid. Communiceren moet zo natuurlijk voelen worden als ademen, dan is het goed.

Communiceren kan niet moeilijk zijn, we doen het allemaal

Communiceren is niet moeilijk, elk mens doet het, net als veel dieren.

Professioneel doelgericht communiceren is een ander verhaal. Reclame-, p.r.- en marketingbureaus bedienen de commerciële markt. Journalisten, documentairemakers, voorlichters en vele  anderen verspreiden non-commerciële boodschappen. Bloggers en vloggers zijn dan weer in de ene, dan weer in een andere categorie in te delen en de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat tegenwoordig soms ook geldt voor de journalistiek (of wat daarvoor door moet gaan).

In mijn praktijk, ik spreek nadrukkelijk voor mezelf, is het succes van de opdrachtgever leidend. Dat succes wordt afgemeten aan het overeengekomen doel. Dat kan commercieel, informatief of motiverend (gedragsverandering) zijn.

Communicatie heeft veel gezichten, dat zal in het voorgaande duidelijk zijn geworden. Het zijn er zelfs meer dan ooit.

Daarom is het nog belangrijker geworden om heldere doelen te stellen en daar een gericht beleid op te baseren.

Dat klinkt logisch en eenvoudig, maar er wordt in de praktijk weinig gevolg aangegeven.

Toch blijf ik het proberen.

Zullen we samen een visie ontwikkelen en dan een missie formuleren?

Alleen zo kunnen we bepalen of het nodig is dat er websitebouwers, ontwerpers, event-marketeers, vloggers of bloggers, seo- of sea-specialisten, reclamebureaus, callcenters, standbouwers, verkooptrainers, markonderzoekers of direct marketingbureaus moeten worden ingeschakeld om een bepaald doel te bereiken. Of dat nog andere specialisten worden geraadpleegd die op enigerlei wijze contact hebben met/of invloed uit kunnen oefenen op een publiek dat meer en meer is gaan bestaan uit een verzameling individuen en minder een massa is gaan vormen.

Het ooit gebruikelijke eenrichtingverkeer van de ‘zender’ naar de ‘ontvanger’ (de pushmarketing) is al tijden achterhaald. Wie vroeger de zender was, moet zich tegenwoordig inspannen om gemakkelijk gevonden te kunnen worden door de zoeker. En dan de juiste snaar weten te raken, qua toon, boodschap, prijs.

Niet meer op zoek gaan naar klanten, maar beschikbaar en vindbaar zijn voor wie zoekt. Dat is nu belangrijk. Dat is nog een hele kunst, absoluut, maar het met relatief eenvoudiger middelen bereikbaar dan vroeger het geval was. Het is niet meer zo dat het grootste budget ook het meeste succes zal hebben. De grote winst van nu is dat communicatie veel democratischer is geworden. Het draait letterlijk en figuurlijk meer om bereikbaarheid en eigenheid en minder om budget.

Waarom/wanneer een communicatiespecialist inschakelen?

Voor bedrijven en instellingen waarvoor communicatie geen kernactiviteit is, lijkt het bijna ondoenlijk om voortdurend de juiste keuzes te maken. Organisaties zijn vaak intern gericht, collega’s onder elkaar. De onderlinge verhoudingen zijn belangrijker, want intensiever dan die met de buitenwereld. Begrijpelijk, maar fout.

Om een goed contact te leggen en te onderhouden met de buitenwereld, de plaats waar de klanten zich ophouden, zijn externe specialisten nodig.

Dat is in nog grotere mate van belang als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de introductie van nieuwe diensten of producten, verandering van strategie of in de structuur van de organisatie en andere wijzigingen, maar ook zonder dat is het huidige communicatielandschap zodanig gecompliceerd dat het om specialistische expertise vraagt. Waarbij ik graag een uitzondering wil maken voor die natuurtalenten die tal van communicatieve wetmatigheden met de voeten treden en toch/of juist daarom succesvol zijn.

Dat zijn de zeldzame uitzonderingen op de regel.